Reglaments

En aquests documents trobareu el reglament intern de l’Associació Esportiva Carles Vallbona, el qual totes les jugadores i famílies han de saber i respectar:

Codi de Conducta: CODI CONDUCTA AECV

Reglament esportiu: REGLAMENT ESPORTIU 1920

Reglament Règim Intern: RRI AECV_1920