Ajudes econòmiques

Ajudes econòmiques per a les jugadores del club:

  • Beques d’estudi internes: en cada categoria federada (infantil, cadet i juvenil) es repartiran 3 beques de 100€ i 3 beques de 50€ a les jugadores amb millor expedient acadèmic. Cal fer la sol·licitud de l’ajut i presentar la documentació necessària.
  • Beques ajuntament: totes les famílies que rebin una beca econòmica esportiva per part de l’Ajuntament, el club els hi otorgarà una beca interna de la mateixa quantitat.