Ajudes econòmiques

Ajudes econòmiques per a les jugadores del club:

  • Descomptes al centre Kavurey: descomptes en les activitats relacionades amb classes de reforç escolar i el casal d’estiu. No és un casal esportiu però treballaran aspectes educatius, acadèmics i de creixement personal.
       
  • Beques d’estudi internes: en cada categoria federada (infantil, cadet i juvenil) es repartiran 3 beques de 100€ i 3 beques de 50€ a les jugadores amb millor expedient acadèmic. Cal fer la sol·licitud de l’ajut i presentar la documentació necessària.
  • Pagaments fraccionats amb descompte de 50€ sobre el preu inicial (veure preus a l’apartat «inscripcions»).
  • Beques ajuntament: totes les famílies que sol·liciten una beca a l’ajuntament podran pactar una modalitat de pagament fraccionada personalitzada amb el club (caldrà fer un contracte de pagament presencialment a l’oficina durant el mes de setembre).
  • Beques ajuntament: totes les famílies que rebin una beca econòmica esportiva per part de l’Ajuntament, el club els hi otorgarà una beca interna de la mateixa quantitat.
  • Repartiment de la subvenció pel Covid-19 de l’ajuntament, en cas de rebre-la, entre les jugadores del club.