IAPE

logo vallbona
DOCUMENT D’AVALUACIÓ DELS ESPORTISTES DE VOLEIBOL PER ACCEDIR AL PROJECTE INSTITUT D’ATENCIÓ A LA PRÀCTICA ESPORTIVA

Tenint en compte que el nostre club només podrà presentar 12 candidates per formar part del projecte IAPE de l’Institut Carles Vallbona, totes les jugadores que estudien 6è de primària hauran de fer unes proves físiques i els entrenadors les valoraran tenint en compte els següents:
Nivell esportiu : 40% de la nota TOTAL de la qualificació. Només farà referència a l’entrenament i els partits.

pilotaAl nivell esportiu es valorarà :
1. El rendiment als entrenaments.
2. Els objectius assolits.
3. La progressió en l’aprenentatge esportiu.
4. L’actitud vers l’entrenador, els companys i l’esport.
5. L’assistència als entrenaments .
Observacions: aquesta nota la donarà la comissió esportiva (entrenador/a i coordinadors del club).


PUNTUACIÓ
1 a 4

5

6

7-8

9
10


OBSERVACIONS
Es recomana no presentar-se al projecte si no millora el seu rendiment i la seva actitud.
Té un nivell baix però mostra bona predisposició a millorar.
Té una bona actitud però ha de treballar més als entrenaments per progressar.
La seva actitud és molt bona però ha de millorar el seu rendiment.
Esportista amb molt bon rendiment i actitud.
Esportista excel·lent als entrenaments i a la competició.

Nivell físic: 60% de la nota TOTAL de la qualificació. Els esportistes hauran de fer 6 proves. Aquestes
proves les farà la coordinadora del club amb els entrenadors .
Aquestes proves seran: course navette, abdominals(30’’), coordinació, salt, llançament (3kg) i agilitat (10X5m).
Aquesta nota s’ha d’obtenir amb els mateixos barems d’edats per tots els esportistes . Es tindran en compte els barems del departament d’Educació Física de l’Institut Carles Vallbona, adaptat de la bateria eurofit.

MÉS INFORMACIÓ:

http://www.iescarlesvallbona.cat/index.php/informacions-del-curs/iape-projecte-d-esportistes