Patrocinadors

Vols patrocinar o col·laborar al Club AE Carles Vallbona?

L’AE Vallbona Granollers, club de referència en la promoció de l’esport femení i en l’organització d’esdeveniments esportius a Granollers. EL VOLEIBOL: Projecte de futur.

Si estàs interessat en patrocinar o col·laborar, pots contactar amb nosaltres a aecvallbona@gmail.com

Dossier del patrocini

PATROCINADOR PRINCIPAL

Decoexsa és un operador logístic internacional que ofereix solucions logístiques i de transport per tota mena de mercaderies. Ofereix transport per carretera, aeri i marítim de càrrega.
Des del club volem donar les gràcies al principal patrocinador del club que ha confiat en el treball que estem fent a Granollers amb el desenvolupament de l’esport femení del voleibol. Al nostre 25è aniversari volem donar les gràcies per la seva confiança.

Decoexsa es un operador logístico internacional que ofrece soluciones logísticas y de transporte para todo tipo de mercancías. Ofrece transporte por carretera, aéreo y marítimo de carga.
Desde el club queremos dar las gracias al principal patrocinador del club que ha confiado en el trabajo que estamos haciendo en Granollers con el desarrollo del deporte femenino del voleibol. En nuestro 25 aniversario queremos dar las gracias por su confianza.